Hundreds of women are being exposed with name and picture and are described as "abandoned whores" on an account on Tiktok, as reported by Kaliber and P4 channels in western Sweden.

Women from the Middle East are being blackened on an account on Tiktok. Screenshot.
Women from the Middle East are being blackened on an account on Tiktok. Screenshot.

The account is called "The executioner of divorced women" on the social media platform Tiktok. Those behind the account have made it a system to blacken women from the Middle East who have moved to Europe and divorced their husbands. Kaliber in P1 has identified 11 women who live in Sweden.

They are exposed with name and picture, and hateful and untrue comments are written about them, such as that they lack morals, that they are whores, or that they have HIV.

The account has millions of followers and the women Kaliber spoke to said that the exposure has caused them great problems, including with relatives who think they are a disgrace to the family.

After four months, the account was shut down by Tiktok. But just a few days later, a new account with the same name emerged, and the same women are being exposed again.

Tiktok has launched an investigation into the accounts, says their Nordic press chief Parisa Khosravi to P1.

Hundratals kvinnor hängs ut med namn och bild och beskrivs som "övergivna horor" i ett konto på Tiktok, rapporterar Kaliber och P4-kanalerna i Västsverige.

Kvinnor från Mellanöstern svartmålas på ett konto på Tiktok. Arkvbild.
Kvinnor från Mellanöstern svartmålas på ett konto på Tiktok. Arkvbild.

Kontot heter "Den skilda kvinnans bödel" (på engelska "The executioner of divorced women") på sociala medier-plattformen Tiktok. De som ligger bakom kontot har satt i system att svartmåla kvinnor från Mellanöstern som flyttat till Europa och skilt sig från sina makar. Kaliber i P1 har identifierat 11 kvinnor som bor i Sverige.

De hängs ut med namn och bild och det skrivs hatiska och osanna kommentarer om dem, som att de saknar moral, att de är horor eller att de har hiv.

Kontot har miljontals följare och kvinnorna som Kaliber har pratat med berättar att uthängningarna skapat stora problem för dem, bland annat med släktingar som tycker att de är en skam för familjen.

Efter fyra månader stängdes kontot ned av Tiktok. Men bara några dagar senare uppstod ett nytt konto med samma namn och där samma kvinnor hängs ut på nytt.

Tiktok har startat en utredning om kontona, säger deras nordiska presschef Parisa Khosravi till P1.