Decrease in mobile phone calls.
Decrease in mobile phone calls.

For the first time ever, the amount of phone calls made on mobile phones has decreased.

The amount of spoken minutes in mobile networks fell by six percent last year, compared to the previous year, according to the Post and Telecommunications Authority's (PTS) report on the Swedish telecommunications market.

The decrease could, according to PTS, be due to Swedes using other communication apps.

However, the usage of 5G networks for data is rapidly increasing.

Minskat prat i mobilen.
Minskat prat i mobilen.

För första gången minskar pratet i mobiltelefonen.

Antal samtalsminuter i mobilnäten föll med sex procent i fjol, jämfört med året innan, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad.

Fallet skulle, enligt PTS, kunna bero på att svenskarna använder andra kommunikationsappar.

Däremot ökar dataanvändandet av 5G-näten snabbt.