A less common sight. Archive image.
A less common sight. Archive image.

Housing construction plummeted by 50 percent in the first quarter compared to the same period last year, according to SCB. This brings it down to the lowest level in ten years.

In total, 8,300 homes were started compared to 16,675 a year earlier, according to SCB's compilation.

The bulk of new homes are built in multi-family houses, where you have to go back as far as 2013 to find lower levels of new construction.

The decline was particularly pronounced in Stockholm and other larger cities.

In Greater Stockholm, the decline was a staggering 68 percent, with 1,344 apartments started in the first quarter of the year. In Uppsala, it was a decrease of 78 percent to 231 apartments.

En mindre vanlig syn. Arkivbild.
En mindre vanlig syn. Arkivbild.

Bostadsbyggandet rasade med 50 procent i första kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt SCB. Det är därmed nere på den lägsta nivån på tio år.

Totalt påbörjades 8 300 bostäder jämfört med 16 675 ett år tidigare, visar SCB:s sammanställning.

Den stora bulken nya bostäder sker i flerbostadshus, där man får backa så långt tillbaka som till 2013 för att hitta lägre nivåer av nyproduktion.

Nedgången var särskilt markant i Stockholm och andra större städer.

I Stor-Stockholm var nedgången hela 68 procent till 1 344 påbörjade lägenheter under årets första kvartal. I Uppsala blev det minus 78 procent till 231 lägenheter.