Sandvik finances research and development investments. Archive image
Sandvik finances research and development investments. Archive image

Sandvik has signed a seven-year loan of EUR 500 million (equivalent to SEK 5.6 billion) from the European Investment Bank (EIB), the engineering group writes in a press release.

"The loan will support Sandvik's investments in research and development, which includes advanced solutions for component manufacturing and solutions in electrification and automation for the mining and infrastructure segments", says Sandvik.

The statement comes for Friday's financial statements for 2022 from Sandvik.

Sandvik lånefinansierar satsningar på forskning och utveckling. Arkivbild
Sandvik lånefinansierar satsningar på forskning och utveckling. Arkivbild

Sandvik har tecknat avtal om ett sjuårigt lån på 500 miljoner euro (motsvarande 5,6 miljarder kronor) från Europeiska investeringsbanken (EIB), skriver verkstadskoncernen i ett pressmeddelande.

"Lånet kommer att stödja Sandviks investeringar i forskning och utveckling, vilket inkluderar avancerade lösningar för komponenttillverkning och lösningar inom elektrifiering och automation för gruv-och infrastruktursegmenten", skriver Sandvik.

Beskedet kommer inför fredagens bokslut för 2022 från Sandvik.