Kräftpesten tar över fler vatten

Spridningen av den förödande kräftpesten fortsätter i Sverige och utplånar allt fler bestånd av vår inhemska flodkräfta.

Orsaken är illegala utsättningar av den smittspridande signalkräftan – men även myndigheternas tidigare agerande.

Signalkräftan är en invasiv art i Sverige. Den har satts ut i enorma mängder i svenska vatten, både legalt och illegalt.
Signalkräftan är en invasiv art i Sverige. Den har satts ut i enorma mängder i svenska vatten, både legalt och illegalt.

Under lång tid spred man medvetet enorma mängder signalkräftor, genom riksdagsbeslut. Man fick faktiskt tillstånd lättvindigt …