Myndighetssajter knepiga för funktionshindrade

Svenska myndigheters digitala service halkar efter internationellt och vissa sajter har visat sig omöjliga för funktionshindrade att använda.

Nu ska Riksrevisionen granska hur pass bra och tillgängliga de statliga myndigheterna är digitalt.

Nu ska Riksrevisionen granska huruvida statliga myndigheters arbete med att utveckla digital service har varit effektiv. Arkivbild.
Nu ska Riksrevisionen granska huruvida statliga myndigheters arbete med att utveckla digital service har varit effektiv. Arkivbild.

Sveriges offentliga digitala tjänster visar tecken på brister i tillgänglighet och på att de håller varierande kvalité. Internationella mätningar …