Fartygen står kvar i de ukrainska hamnarna

Ytterligare 17 spannmålsfartyg väntar på att få lämna de ukrainska hamnarna.

Men det är ännu oklart när de får avgå.

Fartyget Razoni fick segla vidare mot Libanon i onsdags efter att lasten blivit inspekterad och godkänd utanför Istanbul, Turkiet.
Fartyget Razoni fick segla vidare mot Libanon i onsdags efter att lasten blivit inspekterad och godkänd utanför Istanbul, Turkiet.

I går kunde det första fartyget lastat med ukrainskt spannmål segla vidare från Bosporen i Turkiet mot Tripoli i Libanon efter att lasten godkänts av ett tjugotal inspektörer.

Men …