Omvändelseförsök av hbtqi-personer kartläggs

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) vill få mer kunskap om omvändelseförsök av unga hbtqi-personer.
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) vill få mer kunskap om omvändelseförsök av unga hbtqi-personer.

Regeringen vill ta fram mer fakta om omvändelseförsök av unga hbtqi-personer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får därför i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter kartlägga unga hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld, inklusive omvändelseförsök.

Nyligen visade en rapport från MUCF att omvändelseförsök förekommer.

Men vi behöver mer kunskap om hur många som är …