Nu ska krigets spannmål synas i Turkiet

Den första skeppslasten med ukrainskt spannmål, som sent i tisdags nådde sundet Bosporen i Turkiet, ska nu inspekteras.

Fartyget Razoni ska under onsdagen inspekteras av en grupp där representanter för ryska och ukrainska myndigheter ingår.
Fartyget Razoni ska under onsdagen inspekteras av en grupp där representanter för ryska och ukrainska myndigheter ingår.

Inspektionen av fartyget Razoni, flaggat i Sierra Leone, görs av en grupp bestående av bland annat representanter för ryska och ukrainska myndigheter. Ombord finns en last bestående av 26 000 ton majs.

Enligt …