Starka bokslut för Aftonbladet och Svenska Dagbladet

Årsboksluten för Schibsteds svenska mediehus är klara. Svenska Dagbladet levererar ett starkt rörelseresultat på 70 MSEK (59 MSEK) och Aftonbladet vänder upp efter det första utmanande corona-året. Hög tillväxt av digitala intäkter i kombination med stora kostnadsbesparingar ger kvällstidningen ett rörelseresultat för 2021 på 94 MSEK (-33 MSEK).

– 2021 blev ett extraordinärt år för alla våra mediehus, där pandemin fortsatte prägla både verksamhet och nyhetsrapportering. Samtidigt som nya trafikrekord sattes såg vi en fortsatt stark tillväxt i digitala prenumerationsintäkter och en annonsmarknad som vände upp, säger Siv Juvik Tveitnes, koncerndirektör för Schibsted News Media, där Aftonbladet och Svenska Dagbladet ingår.

Aftonbladet

Aftonbladets corona-live lockade förra året mellan en halv och en miljon läsare varje dag. Totalt ställdes en miljon frågor till Aftonbladets journalister i livechatten.

– Aftonbladet levererade verkligen som svenska folkets primära nyhetskälla och under sommaren nådde tidningen ett nytt rekord: en daglig totalräckvidd på över fyra miljoner. Den siffran har försvarats året ut, med en rekordnotering på 4 108 000 läsare i december, säger Siv Juvik Tveitnes.

En rad profilerade rekryteringar har under året förstärkt redaktionen, bland dem Andreas Cervenka, My Rohwedder, Daniel Kristoffersson och Linda Hjertén och fortsatta investeringar i ljud har gjort att Aftonbladet tagit ny mark på poddmarknaden. Dagliga nyhetspodden Daily är nu Sveriges största nyhetspodd, med ett rekord på över 322 000 lyssningar.
Finansiellt har Aftonbladet inte påverkats lika starkt av coronapandemin som 2020.

Den digitala prenumerationsaffär hade fortsatt stark tillväxt, drivet av det ökade läsintresset i kombination med en offensiv pris- och paketeringsstrategi. Aftonbladet Plus utgående kundbas 2021 var 13 procent högre än motsvarande period 2020.

Under 2021 återhämtades också annonsmarknaden starkt. Aftonbladet mötte den ökade efterfrågan genom vidareutveckling av flera vertikaler (Wellness, Godare, Ekonomi) samt fokus på ökat videoinnehåll.

Papperstidningens upplaga fortsätter dock minska, upplagan för huvudtidningen hade ett något större tapp än förväntat på grund av pandemin. Däremot stod sig magasinen fortsatt starkt och levererar nästintill samma resultat för sjätte året i rad.

Sammantaget redovisar Aftonbladet en vinst på 94 MSEK (-33 MSEK) och ökade rörelseintäkter på 8,7 procent, totalt 1 600 MSEK (1 472 MSEK).

2021 2020 Var (%) Var (MSEK)
Rörelseintäkter 1 600 1 472 8.7% 128
Rörelseresultat 94 -33 384% 127
Årets resultat 75 22 +237% 53

Skillnaden i Rörelseresultat jämfört med Årets resultat 2020 beror på återföring av obeskattade reserver om 62 MSEK.## Svenska Dagbladet

Svenska Dagbladet såg under året allt tydligare resultat, både i den journalistiska produkten och finansiellt, av det omfattande förändringsarbete för att ta tidningen till en ny position som inleddes 2019.

– Svenska Dagbladet har gjort en formidabel resa både redaktionellt och på affärssidan. Strategiska satsningar, som de på ljud, och bevakningen av till exempel politik och det nya näringslivet, har stärkt SvD:s position gentemot konkurrenterna och bidrar till det här resultatet, det ser vi genom ökade läsarintäkter och högre engagemang, säger Siv Juvik Tveitnes

Tidningen har under de senaste Orvesto-mätningarna nått sin högsta dagliga digitala räckvidd sedan mätningarna startade och fick under 2021 en rad utmärkelser för sin journalistik, däribland Årets Dagstidning och Årets bild.

Under året förstärktes redaktionen med flera profilerade värvningar – däribland Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson till politikredaktionen, Björn Barr och Essy Klingberg till kulturen, Henning Eklund till SvD Näringsliv och Mattias Svensson och Peter Wennblad till ledarredaktionen.

Året präglades också av strategiskt viktiga satsningar på poddar och nyhetsbrev, bland annat prisbelönta podd-dokumentären Medicinmannen, Politiken och SvD Techbrief.

Rörelseresultatet ökade med 18 procent, till 70 MSEK (59 MSEK), ett historiskt bra resultat som härleds till både högre intäkter och lägre kostnader.

SvD:s rörelseintäkter ökade med 1 procent jämfört med 2020, då SvD fick det tillfälliga coronastödet på 24 MSEK. Coronastödet exkluderat är tillväxten 4 procent.

Det är framför allt de digitala prenumerationsintäkterna som växer, det kan dels förklaras av en större andel betalande prenumeranter i kundbasen, men är till viss del också en effekt av den prisjustering som genomfördes 2020.

Papperstidningen fortsätter att vara viktig för prenumeranterna och intäkterna är stabila.

Annonsaffären visade en god återhämtning från andra kvartalet 2021, efter ett utmanande pandemiår och den positiva trenden höll i sig under resten av året. Tillväxten var särskilt stark under årets sista kvartal. 2021 innebar ett trendbrott. Senast den digitala annonsaffären visade tillväxt var 2016 och intäkten från printannonsering har inte ökat sedan 2010.

Totalt minskar kostnaderna något, främst kopplat till lägre kostnader för papper, tryck och distribution då volymerna av tryckta tidningar samt pris för papper och distribution gick ner. De redaktionella kostnaderna ökade dock, kopplat till de strategiska satsningar och investeringar som SvD gör som en del i det pågående förändringsarbetet.

2021 2020 Var (%) Var (MSEK)
Rörelseintäkter 891,8 882 +1,0% +10
Rörelseresultat 70 59 +18,0% +11
Årets resultat 71 60 +18,2% +11

Mediehuset Svenska Dagbladet består av HB Svenska Dagbladets AB & Co samt A Perfect guide (100%). Tabellen ovan samt kommentarerna nedan visar resultatet för Svenska Dagbladet exklusive A Perfect Guide.Kontakta:

Petter Ovander, Communication Specialist, Publishing, 070-268 26 64, petter.ovander@schibsted.com

Från:

Schibsted, Västra Järnvägsgatan 21, 111 64, Stockholm (https://www.schibsted.com)