Lugnare säsong för sjöräddningen

Fritidsbåtsäsongen är i full färd men för Sjöräddningssällskapet har det hittills varit relativt lugnt jämfört med förra året, sett till utryckningar där läget inte varit akut. Även akututryckningarna har minskat – men inte lika mycket.

En av Sjöräddningssällskapets båtar i Bohuslän i mitten av juli. Arkivbild.
En av Sjöräddningssällskapets båtar i Bohuslän i mitten av juli. Arkivbild.

Från påsk till mitten av juli har Sjöräddningssällskapet ryckt ut på 1 828 förebyggande utryckningar. Det är en minskning med 423 utryckningar jämfört med samma period förra året, enligt preliminär statistik.

De vanligaste orsakerna till dessa utryckningar är maskin- eller propellerhaveri, grundstötningar och starthjälp. I kategorin ryms även de som behövt hjälp efter väderomslag samt desorientering.

Mindre rörelse

De två senaste somrarna var intensiva, då många människor upptäckte båtlivet i samband med pandemin. I år är det något mindre rörelse till sjöss, men fortfarande mycket båtar, enligt Emma Valham, kommunikationsledare vid Sjöräddningssällskapet.

Den här sommaren har hittills varit mer en "normalsommar", säger hon.

Bland räddningstjänstuppdragen, de mer akuta larmen som inkommer till 112, syns dock inte samma minskning. 455 utryckningar har genomförts under perioden, jämfört med 486 samma period förra året, enligt statistiken från Sjöräddningssällskapet.

Vädret spelar in

Även vädret spelar in. Under den heta sommaren 2018 som hade ihållande värme sågs en ökning av tillbuden och olyckorna.

Denna sommar har varit mer växlande väder, vilket påverkar hur folk rör sig på och omkring vatten, säger Emma Valham.

Antalet sjuktransporter ligger på ungefär samma nivå. 248 sådana gjordes under perioden, två fler jämfört med i fjol.

Fakta: Fritidsbåtsäsongen – hittills

Preliminär statistik från den 10 april till den 14 juli, med motsvarande period förra året inom parentes.

Räddningstjänstuppdrag: 455 (486)

Förebyggande utryckning: 1828 (2251)

Sjuktransport 248: (246)

Källa: Sjöräddningssällskapet