Temperatur och utdöende hänger ihop

Kraftiga temperaturförändringar kan vara en av huvudorsakerna till flera massutdöenden i jordens historia. När temperaturen steg eller sjönk med drygt sju grader blev det för mycket för en stor andel av djur- och växtarterna.

Dramatiska höjningar eller sänkningar av temperaturen på jorden har varit en huvudorsak till flera massutdöenden i jordens historia.
Dramatiska höjningar eller sänkningar av temperaturen på jorden har varit en huvudorsak till flera massutdöenden i jordens historia.

Det hävdar japanska forskare i en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biogeosciences.

Att klimat …