Vaccin mot smittkoppor som gavs på 70-talet skyddar inte mot apkoppor

Människor som vaccinerats mot smittkoppor innan sjukdomen utrotades 1980 behöver bara en dos apkoppsvaccin, uppger Folkhälsomyndigheten (FHM).

Det är en gissning, anser Lennart Svensson, professor i molekylär virologi på Linköpings universitet.

Hudutslag är det vanligaste symtomet på både apkoppor och smittkoppor. Arkivbild.
Hudutslag är det vanligaste symtomet på både apkoppor och smittkoppor. Arkivbild.

För att ha ett fullgott skydd mot apkoppor krävs det två vaccindoser. Men enligt FHM finns det undantag. Har man tidigare vaccinerats mot smittkoppor behöver man bara hälften så mycket vaccin.

Då anser vi att man bara behöver en vaccinationsdos mot apkoppor, säger Klara Sondén utredare och infektionsläkare på FHM.

Smittkoppevaccin ingick i det allmänna vaccinationsprogrammet mellan 1816 och 1976. Men det är inte helt klarlagt hur sådant vaccin skyddar mot apkoppor.

Apkoppor och smittkoppor är nära besläktade med varandra, så har man en smittkoppsvaccin i sin historik då har man sannolikt ett visst skydd.

"En gissning"

Professorn Lennart Svensson håller inte helt med.

Jag vill påstå att det inte finns en chans i världen att vi har skydd mot apkoppor genom det vaccin som vi fick i slutet av 70-talet. Jag skulle vilja säga att det är en gissning.

Det är alldeles för länge och man brukar säga att man behöver ha en "booster"-dos var tredje, var femte år. Och det har ju gått rätt många år sedan 70-talet.

Till skillnad från till exempel covid-19 som är en luftburen smitta, smittar apkoppor endast genom hudkontakt. Lennart Svensson poängterar att det är skillnad på skydd mot sjukdom där en person uppvisar symtom, och skydd mot infektion där en person bär på smittan men inte har några symtom.

Vaccin skyddar mot sjukdom, men det skyddar inte mot infektion – det är två olika saker, säger han och tillägger att man inte smittar så lätt om man inte får några koppor.

"Boosta"

TT: Men kan smittkoppsvaccinet man fick som barn skydda mot sjukdom som leder till död?

Möjligt, men jag lovar dig, det finns ingen data på det. Jag är mer inne på de amerikanska rekommendationerna som säger att vaccinet inte räcker mer än tre till fem år. Kan vi säga att det har gått 40 år utan att man fått en booster så tror inte jag att vi har något skydd.

Fakta: Koppor

Smittkoppor:

Utslag på huden är det vanligaste symtomet på den mycket smittsamma sjukdomen smittkoppor. Den spreds framför allt som droppsmitta och hade tidigare hög dödlighet.

År 1980 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) världen fri från smittkoppor, och avslutade därmed ett drygt tio år långt utrotningsprojekt.

Senaste gången Sverige hade ett utbrott av smittkoppor var 1963 i Stockholm, där 27 personer insjuknade och fyra dog.

Smittkoppor var den första sjukdomen som man framgångsrikt kunde vaccinera mot. Alla barn vaccinerades mot sjukdomen mellan 1816 och 1976.

Apkoppor:

Apkoppor är en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Det upptäcktes hos apor och fick därför namnet apkoppor, men det är sannolikt olika gnagare i central- och västafrikanska regnskogar som är reservoar för viruset.

Under våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. Överföring av virus verkar framförallt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Apkoppor ger ofta upphov till utslag, sår och blåsor. Symtomen är ofta milda men kan bli allvarliga hos personer i riskgrupper. I äldre studier som genomförts i Afrika har även en viss dödlighet rapporterats.

Det finns läkemedel som verkar ha viss effekt mot infektionen och som kan användas vid allvarlig sjukdom.

Alla fall av infektion med apkoppor ska anmälas till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Källa: Folkhälsomyndigheten.