Fler brottmål överklagas till hovrätten

De senaste fem åren har antalet tingsrättsdomar i brottmål som överklagas till hovrätterna ökat kraftigt, enligt en granskning av P1-programmet " I lagens namn ".

Hovrätterna får ta emot fler överklagade brottmålsärenden från tingsrätterna. Arkivbild.
Hovrätterna får ta emot fler överklagade brottmålsärenden från tingsrätterna. Arkivbild.

I år handlar det hittills om 6 855 överklaganden i brottmål som nått hovrätterna. Om inflödet av ärenden fortsätter i samma takt väntas en ökning med 60 procent jämfört med 2017, enligt …