Slump att homosexuella fick apkoppor först

Alla som insjuknat med apkoppor i Sverige har hittills varit män som har sex med män. Men att smittan har fått fäste i just den gruppen är en slump.

Det är en tillfällighet att det började där och spreds i de grupperna, säger Victor Westergren vid Venhälsan i Stockholm.

Illustration av viruset apkoppor.
Illustration av viruset apkoppor.

Samtliga rapporterade fall av apkoppor i Sverige har hittills drabbat personer i gruppen män som …